بی تعارف بیاتو
از ما در تلگرام حمایت کنید
سه شنبه 29 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
سلام به هم بازدیدکنندگان محترم اگه امکان داره من بنده حقیر رو تو گروه وات ساپ خودتتون عضو کنید.
09395070393اینم شماره تلفن حالا ماروقابل بدونید عضو گروپتون کنید.یاعلی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 29 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
ستایش دهه شصت:
سوارماشین پسرغریبه شده
خونه شونم رفته
بی رضایت مامان باباش ازدواج کرده
الان دهه نود استاددانشگاهی روکه محترمانه اذن خواستگاری میخوادو ردمیکنه ک چی؟
شوهری ک تودانشگاپیدابشه شوهرنمیشه...
احساس میکنم ب شعوربیننده توهین شده اصن
 :|
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 29 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
ستایش دهه شصت:
سوارماشین پسرغریبه شده
خونه شونم رفته
بی رضایت مامان باباش ازدواج کرده
الان دهه نود استاددانشگاهی روکه محترمانه اذن خواستگاری میخوادو ردمیکنه ک چی؟
شوهری ک تودانشگاپیدابشه شوهرنمیشه...
احساس میکنم ب شعوربیننده توهین شده اصن
 :|
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 29 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
موش و مزرعه...
موش در خانه صاحب مزرعه تله موشی دید به مرغ وگوسفندوگاو خبر داد.
همه گفتند:تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد.
روزی ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید.از مرغ برایش سوپ درست کردند
گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند.گاو را برای مراسم ترحیم کشتند...
و در این مدت موش ازسوراخ دیوار نگاه میکرد وبه مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر میکرد...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 29 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﺎ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﻨﮕﺎ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﻧﻪ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯿﺎ ﻧﻪ ﻻﺷﯿﺎ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍ ﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍ....
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎﻏﯿﺎ ﻧﻪ ﯾﺎﻏﯿﺎ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﯿﺎ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺨﯿﺎ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﻘﺎ ﻧﻪ ﺭﻗﺒﺎ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﺟﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻫﺎ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺭِﻓﯿﻘ
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 29 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
میگم خدا وکیلی قسمت لژیونراشو دیدین؟!!
الوصل
الاهلی
الکویت
ام صلال 
نه نه صلال
ابو صلال
الاستفراغ
الاس تق لال
الشیش تق لال
خداوکیلی زشت نیست اسم لژیونر گذاشتن روشونو هر هفته نشون میدن؟!!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ : ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ 10 ﺑﻤﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﻬﺮهای مختلف ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺰﺩ ﺑﺎ ﭼﻪ جنگ افزاری ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﮐﻨﯿﺪ          ﺳﺮدار جعفری پاسخ داد: ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﺑﻤﺐ ﻭ ﮐﺠا ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ ، ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ، ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿل ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺑﯿﺎﯾﺪ          ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ رو کپی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎ ﺑﺮﺳﻪ ﻭ ﺑﻔﻬﻤﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻست.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﻩ ، ﮔﻔﺘﻪ :
ﺁﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻠﯿﭙﺴﻢ ﻫﺴﺖ؟؟
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
 ﺑــــﺂ ﻫــــﺮﮐـــــﺴﯽ ﻫــــــﻢ ﺻـــﺤــﺒــﺖ ﻧﻤـــﯿــﺸـــﻢﺷﻤــــﺂ ﺑــــﺰﺍﺭ ﭘـــﺎﯼ ﻏــــﺮﻭﺭﻡﺍﻣـــﺎ ﻣﻦ ﻣــﯿــﺰﺍﺭﻡ ﭘــــﺎﯼ ﺷــﻌـــﻮﺭﻡ!!!!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
درقبرستان بودم که دیدم مردی گریه کنان میدود پیش اورفتم گفتم مشگلت چیست اوگفت مرده شورم 30سال است این کاره من است امروز جسده جوانی راآوردن که اعدامش کرده بودند.مشغول شستن بودم و داشتم باتیغ خال کوبی هایش را میتراشیدم که نگاهم به سینه اش افتادکه نوشته بود: مرده شور آروم بشور این تن پر از خاطرست.....نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
 آمـــد امـــا در نگاهــش آن نوازش ها “نبــــــود…
چشــم خواب آلـودش را مســتى و رویــا “نـــبود …
لـب همــان لـب بود اما بوسـه اش گرمــى “نـداشـت
دل همــان دل بود اما مســت و بى پـروا “نبــــود…
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
من ﺧﻮﺵ ﻣﺰﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﻢ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﺟﻨﮕﻮﻟﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ﺍﺭﻩ ﻫﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﭙﺴﻨﺪﻡ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺵ ،  ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ،    ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،    ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺍﺯﺵ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ﺩﺭﻋﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﻡ ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺍﺭﻡ  ،  ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺍﺭﻡ ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ﺳﺎﺩﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ،   ﺣﺘﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻢ..!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
بسلامتی اون قاضی که وقتی مجرم رفیقش بود،حکم نداد،استعفا داد!
هفته رفاقت خجسته باد
بفرست برا اونیکه تو زندگیت باارزشه!
ما که فرستادیم!!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : م*ر*ی*م ن*ف*س
عشقی که اینجوری باشه
از سر مجبوری باشه
با این و اون ببینمت 
بهتره که دوری باشه
دل و بردی الکی 
عاشق شدی دروغکی
کشوندی ما را تا کجا
دلتو دادی به اون یکی
تو خوشگلی و ابروکمون
با نمک و شیرین زبون
از ته دل میخوامت
ولی برو دنبال همون

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


سپیده که سر بزند
در این بیشه زار خزان زده
شاید گلی بروید
مانند گلی که در بهار روییده
پس به نام زندگی
هرگز مگو هرگز

مدیر وبلاگ : م*ر*ی*م ن*ف*س
نویسندگان
نظرسنجی
خواننده مورده علافتون انتخاب کنید...

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
دریافت همین آهنگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic