بی تعارف بیاتو سپیده که سر بزند در این بیشه زار خزان زده شاید گلی بروید مانند گلی که در بهار روییده پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز http://3x300.mihanblog.com 2020-08-11T05:57:03+01:00 text/html 2019-05-07T06:59:51+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س ترفند http://3x300.mihanblog.com/post/1729 <div>#ترفند</div><div>گاهی وقتا پیش میاد که نیاز به ثبت نام در سایت های اینترنتی متفاوتی دارید و جیمیل اصلی شما بلاک شده و یا مورد قبول قرار نمیگیره و یا نیاز به تعداد زیادی اکانت دارید! مثل اپل آیدی text/html 2016-08-14T19:40:55+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س آتش بازی کریم و مسعود در یونان http://3x300.mihanblog.com/post/1728 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify" style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: rgb(255, 255, 255); margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" color="#000" size="2">دو بازیکن ایرانی تیم پانیونیوس موفق شدند در جریان تساوی برابر آترومیتوس همکاری جالبی در گلزنی به حریف به نمایش بگذارند.</font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="آتش بازی کریم و مسعود در یونان" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01130901.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="main-body" style="line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><tbody><tr><td height="3" colspan="3"><center><hr height="1" width="65%" bgcolor="#999999"></center></td></tr><tr><td colspan="3"><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" color="#000" style="font-size: 13px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="tahoma" color="#000" style="font-size: 13px;">به گزارش "ورزش سه"، کریم انصاریفرد که این روزها مسعود شجاعی را نیز در پانیونیوس در کنار خود می بیند موفق شد در جریان تساوی یک بر یک تیمش مقابل آترومیتوس گل سرخپوشان را به ثبت برساند.</font></p><font face="tahoma" color="#000" style="font-size: 13px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><br>مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس که در این فصل به دنبال بهبود روند درخشش خود در لیگ یونان است، موفق شد با همکاری مسعود شجاعی و پاس گل این بازیکن گل تساوی تیمش مقابل حریف را به ثبت برساند تا پانیونیوسی‌ها در این دیدار دوستانه شکست نخورند</p></font></td></tr></tbody></table> text/html 2016-08-13T05:53:09+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س مسلمانان مرا وقتی دلی بود http://3x300.mihanblog.com/post/1727 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">مسلمانان مرا وقتی دلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">که با وی گفتمی گر مشکلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">به گردابی چو می افتادم از غم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">به تدبیرش امید ساحلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">دلی همدرد و یاری مصلحت بین</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">که استسهار هر اهل دلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">ز من ضایع شد اندر کوی جانان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">چه دامن گیر یارب منزلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">هنر بی عیب هرمان نیست لاکن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">زمن محروم تر کی سائلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">بر این جان پریشان رحمت ارید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">که وقتی کاردانی کاملی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">مرا تا عشق تعلیم سخن کرد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">حدیثم نکته ها محفلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">مسلمانان مرا وقتی دلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">که با وی گفتمی گر مشکلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">به گردابی چو می افتادم از غم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">به تدبیرش امید ساحلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">دلی همدرد و یاری مصلحت بین</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">که استسهار هر اهل دلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">ز من ضایع شد اندر کوی جانان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">چه دامن گیر یارب منزلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">هنر بی عیب هرمان نیست لاکن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">زمن محروم تر کی سائلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">بر این جان پریشان رحمت ارید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">که وقتی کاردانی کاملی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">مرا تا عشق تعلیم سخن کرد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">حدیثم نکته ها محفلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">مسلمانان مرا وقتی دلی بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(225, 179, 228);">که با وی گفتمی گر مشکلی بود</span> text/html 2016-08-12T21:53:00+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س از رفتن بازیگران به شبکه جم حیرت می‌کنم http://3x300.mihanblog.com/post/1726 <div class="DetailsText col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: left; width: 473px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><div class="ToolsHolder" style="box-sizing: border-box;"><div id="mainPlace_WI_146_lblSotitr" class="titleDetail f13 mB10" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: BNazanin_Mehr, Arial;">عباس غزالی بازیگر سینما و تلویزیون می‌گوید: عشق و علاقه‌ام به حرفه ام منوط به رضایت مخاطب است و هرگز به شبکه‌های خارجی نخواهم رفت.</div></div></div><div class="horSpc clr" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"></div><div class="detailImageHolder3C col-lg-9 col-md-9 col-sm-10 col-xs-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: none; width: 354.75px; margin-bottom: 10px; overflow: hidden; text-align: center; margin-right: auto; margin-left: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><a href="http://media.jamnews.ir/Original/1395/05/22/JamNewsImage21211313.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgLink" class="imgDetail" style="box-sizing: border-box; color: rgb(26, 26, 26); text-decoration: none; background-color: transparent;"><img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1395/05/22/JamNewsImage21211313.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="عباس غزالی بازیگر از رفتن بازیگران به شبکه جم حیرت می‌کنم" title="عباس غزالی بازیگر؛ از رفتن بازیگران به شبکه جم حیرت می‌کنم" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; border-radius: 3px; overflow: hidden; height: 230px; width: 344.75px;"></a><div class="clr horSpc5" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 5px;"></div><div class="Emtiaz" style="box-sizing: border-box; height: 28px; border-radius: 5px; padding-top: 6px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><div style="box-sizing: border-box; padding: 0px 6px; display: inline; float: right;">به این مطلب امتیاز دهید</div><span id="mainPlace_WI_146_lblvotePos" class="VoteCPos " style="box-sizing: border-box; width: 30px; height: 15px; padding-top: 2px; padding-left: 25px; float: left; margin-left: 8px; cursor: pointer; direction: ltr; background: url(&quot;../images/plus.gif&quot;) no-repeat;">100%</span><span id="mainPlace_WI_146_lblvoteNeg" class="VoteCNeg " style="box-sizing: border-box; width: 30px; height: 15px; padding-top: 1px; padding-left: 25px; float: left; margin-left: 35px; cursor: pointer; direction: ltr; background: url(&quot;../images/minus.gif&quot;) no-repeat;">0%</span></div></div><div class="clr" style="box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"></div><div class="clr horSpc5" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; margin-bottom: 20px;"></div><div class="horSpc clr" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"></div><div class="horSpc clr" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"></div><div id="mainPlace_WI_146_lblBody" class="bodyDetail BodyHolder f13" style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; font-family: BNazanin_Mehr; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 28px !important;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 4px 0px;">به گزارش گروه فرهنگی&nbsp;<a href="http://www.jamnews.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; background-color: transparent;"></a><a href="http://www.jamnews.ir/Keywords/3050/%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; background-color: transparent;"></a><a href="http://www.jamnews.ir/Keywords/219014/%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; background-color: transparent;">جام نیوز</a>، عباس غزالی بازیگری را با ایفای نقش های کوتاه در سریال های تلویزیونی از جمله سریال «یوسف پیامبر» آغاز کرد.</p></div> text/html 2016-08-12T21:47:53+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س تهران مایل به دریافت جدیدترین انواع سلاح‌های روسی http://3x300.mihanblog.com/post/1725 <div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">به گزارش&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="http://afkarnews.ir/" data-start="true" class="start-message" title="پایگاه خبری افکارنیوز" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(202, 0, 2);">افکارنیوز</a></span>، «لوان جاگاریان»، سفیر روسیه در تهران روز جمعه اعلام کرد شرکت "لوک اویل" روسیه تصمیم دارد در طرح توسعه دو میدان نفتی در نزدیکی اهواز در جنوب ایران مشارکت کند.</span></div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p></div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">جاگاریان تاکید کرد: « اگر ما بخواهیم در مورد طرح های بخصوصی حرفی بزنیم، در حال حاضر این احتمال وجود دارد که شرکت لوک اویل روسیه در توسعه دو میدان نفتی در نزدیکی شهر اهواز مشارکت کند.»</div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p></div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;وی همچنین خاطرنشان کرد شرکت های گازپروم و «گازپروم نفت» و شرکت ملی نفت ایران در آستانه یادداشت تفاهم در زمینه توسعه میادین نفت و گاز هستند.</div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p></div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">عرصه تسلیحات&nbsp;</div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;در تحولی دیگر به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، «لوان جاگاریان»، سفیر روسیه در تهران اعلام کرد ایران مایل به دریافت جدیدترین انواع سلاح های روسیه است.</div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p></div><div style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;وی در پایان خاطرنشان کرد : این تجهیزات نظامی صرفا به منظور دفاعی تامین می شود و هیچ خطری را برای بر هم زدن توازن قوا در این منطقه به دنبال ندارد.</div> text/html 2016-08-12T20:35:23+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س تو http://3x300.mihanblog.com/post/1724 <div><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">تا آخر عمرت</span></div><div><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">درگیـــــــرِ مـن خــواهی بـود.</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">تــو را از پـا در خواهــد آورد. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">مـن&nbsp;مـــــی دانــم به کـُـجای قلبــت&nbsp;شلیــک&nbsp;کـرده ام&nbsp;<span style="font-size: x-large;">♛</span></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div> text/html 2016-08-12T20:19:06+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س فـــازَمــ اِمروز غَـــمــه http://3x300.mihanblog.com/post/1723 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 16px; text-align: justify;"><img src="http://uupload.ir/files/i2cm_f3fc7725bfc75f4ded25d10751bc4670-425.gif" alt="" width="355" height="352" style="border: none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></strong> </span><div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></strong></div><div><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>&nbsp;♻&nbsp;فـــازَمــ اِمروز غَـــمــه&nbsp;♻&nbsp;</strong></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>⇩&nbsp;روحم خَسته و حـِس و حـالَــم&nbsp;<span style="font-size: large;">کـَمه</span>&nbsp;⇩&nbsp;</strong></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>♕&nbsp;من کینـــــه ایـــــ نـــــیستمـــــ&nbsp;♕<br><br><span style="font-size: large;">⤾&nbsp;</span>فـــــقـــــطـــــ ـــــ&nbsp;<span style="font-size: large;">⤿</span><br><br>✔&nbsp;بـــــدیارو مثه خوبیــایـــــادم مـــــیمونهـــــ&nbsp;✔<br><br>☚&nbsp;جـــــبـــــرانـــــ میــــکنمـــــ&nbsp;:))&nbsp;☛</strong></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div> text/html 2016-08-12T20:13:39+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س به سَرَم http://3x300.mihanblog.com/post/1722 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://orig13.deviantart.net/72cf/f/2007/204/f/6/dark_face_by_suarezart.jpg" alt="" width="263" height="371" style="border: none; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: justify;"></span></div><div><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;">◆◇◆</span>&nbsp;به سَرَم دست نزنید&nbsp;</span><span style="font-size: large;">◆◇◆</span></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;">◆◇◆</span>&nbsp;تو&nbsp;مغزم یه سِری چیزارو به زور خوابوندَم&nbsp;</span><span style="font-size: large;">◆◇◆</span><br></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;">◆◇◆</span>&nbsp;ایستادگی کن تا روشن بمانی<span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: large;">◆◇◆</span></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;">◆◇◆</span>&nbsp;شمع های افتاده خاموش می شوند&nbsp;<span style="font-size: large;">◆◇◆</span></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: large;">◆◇◆</span>&nbsp;هرقدمی که بر میداری آهنگ زندگی رو عوض میکنی&nbsp;<span style="font-size: large;">◆◇◆</span></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;">◆◇◆</span>&nbsp;پس مواظب قدم هایی که بر میداری باش&nbsp;<span style="font-size: medium;">◆◇◆</span></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div> text/html 2016-08-12T15:56:10+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س بعضـی از شــب ها http://3x300.mihanblog.com/post/1721 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">بعضـی از شــب ها &nbsp;طعـم نـاب زهــر مار می دهنــد</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">. . . . تلــــخ ِ تلــــخ . . . .&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">ﭼﺸـﻢ ﻫـﺎﯾﻢ ﺩﯾﮕـﺮ ﺳـﮓ ﻧﺪﺍﺭﺩ</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;ﮔﺮﮔــﯽ ﺩﺭﻭﻧـﺶ ﺧﻔﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ . . . .</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺣﻮﺍﺳــﺖ ﺟﻤــﻊ ﺑﺎﺷــﺪ !!! ﻣــــﯽ ﺩَﺭَﺩ . . . !</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">مارا زمانه گر شکند ساز میشویم !</span></p></div> text/html 2016-08-12T10:45:09+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س اهی سریع برای آزادسازی حافظه RAM آیفون http://3x300.mihanblog.com/post/1720 <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">آیفون</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;شما کمی عجیب و کُند رفتار می‌کند؟ شاید راه حل شما هم مثل من تا قبل از خواندن این مقاله خاموش و روشن کردن آیفون باشد. اما راهی بسیار سریعتر از این وجود دارد که آیفون شما را سرحال و سریع می کند و آن خالی کردن</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;حافظه RAM</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;آن است. این روش اگر چه تمام حافظه رم را خالی نمی‌کند، اما آن قدری هست که تغییر را احساس کنید! با ما</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;همراه باشید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><img alt="آموزش راهی سریع برای آزادسازی حافظه RAM آیفون" src="http://www.mobilekomak.com/Upload/UserFiles/images/1(27).jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify; width: 620px; display: block !important; margin: auto !important;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br> text/html 2016-08-12T10:35:13+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س آموزش فارسی سازی گوشی های اندروید با نرم افزار MoreLocale 3 http://3x300.mihanblog.com/post/1719 <span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">روش های زیاادی برای &nbsp;فارسی سازی گوشی های اندرویدی وجود دارد، یکی از این روش ها استفاده از نرم افزار&nbsp;MoreLocale 3 &nbsp;می باشد که در ادامه به مراحل آموزش آن می پردازیم.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; line-height: 30px; text-align: justify; font-size: 13.3333px;">با ما&nbsp;همراه باشید...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"> text/html 2016-08-12T10:32:18+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س آموزش انتقال SMS از یک موبایل اندروید به اندروید دیگر http://3x300.mihanblog.com/post/1718 <span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اکثر ما پیام های مهمی را از طریق&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">پیامک&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">یا همان&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">SMS&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">دریافت می کنیم که هنگام تعویض موبایل خود، به انتقال این پیام ها به موبایل جدید نیاز پیدا می کنیم. برای</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;انتقال SMS از یک موبایل اندروید به موبایل اندرویدی دیگر</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;راه ها و برنامه های مختلفی وجود دارد. در ادامه به آموزش نحوه انتقال پیامک از اندروید به اندروید خواهیم پرداخت. با ما</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;همراه باشید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</span><div style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: center;"><img alt="انتقال SMS از یک موبایل اندروید به دیگری" src="http://www.mobilekomak.com/Upload/UserFiles/images/0%20Design/1(6).jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block !important; max-width: 100%; height: auto; margin: auto !important; width: 640px;"></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: justify;"><br></h3> text/html 2016-08-12T10:31:07+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س چگونه میانبر تماس در صفحه قفل را به اندروید 6.0 بازگردانیم http://3x300.mihanblog.com/post/1716 <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">صفحه قفل اندروید</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;یکی از بخش های این سیستم عامل است که در طول سالیان اخیر و در نسخه های مختلف برای فراهم کردن تجربه کاربری بهتر تغییرات زیادی را به خود دیده است. شاید توجه کرده باشید که در&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">صفحه قفل اندروید 6.0</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">، گوگل جای میانبر اپلیکیشن تماس (</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">Phone</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">) را با میانبر&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">دستیار صوتی گوگل</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;(</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">Google Now</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">) عوض کرده است، اما شاید شما هم مثل ما همان میانبر تماس را بپسندید. خوشبختانه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">گوگل</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;این امکان را در آخرین نسخه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اندروید</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">قرار داده که&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">میانبر تماس&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">را به صفحه قفل بازگردانیم. در این آموزش باما</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;همراه باشید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><img alt="چگونه میانبر تماس در صفحه قفل را به اندروید 6.0 بازگردانیم" src="http://www.mobilekomak.com/Upload/UserFiles/images/0%20Design/1(11).jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify; width: 640px; display: block !important; margin: auto !important;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">به&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">تنظیمات&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">رفته و برنامه­ ها را انتخاب کنید (</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">Settings -&gt; Apps</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><img alt="چگونه میانبر تماس در صفحه قفل را به اندروید 6.0 بازگردانیم" src="http://www.mobilekomak.com/Upload/UserFiles/images/0%20Design/2(8).jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify; width: 640px; display: block !important; margin: auto !important;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">علامت&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">چرخ­دنده&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">در بالای صفحه را لمس کرده، در صفحه بعد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">Default Apps -&gt; Assist &amp; voice input</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;را انتخاب کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><img alt="چگونه میانبر تماس در صفحه قفل را به اندروید 6.0 بازگردانیم" src="http://www.mobilekomak.com/Upload/UserFiles/images/0%20Design/3(6).jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify; width: 640px; display: block !important; margin: auto !important;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">گزینه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Assist</span>&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">را لمس کنید و در صفحه باز شده&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">None</span>&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">را انتخاب کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><img alt="چگونه میانبر تماس در صفحه قفل را به اندروید 6.0 بازگردانیم" src="http://www.mobilekomak.com/Upload/UserFiles/images/0%20Design/4(4).jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify; width: 640px; display: block !important; margin: auto !important;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر می خواهید دوباره میانبر&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Google Now</span></span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;را برگردانید، در مورد آخر&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Google</span>&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">را انتخاب کنید. لازم به ذکر است که با برداشتن&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">میانبر گوگل</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;از صفحه قفل، فعال­سازی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Google Now on Tap</span></span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;با نگه داشتن انگشت روی کلید&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">خانه&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">(</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Home</span></span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">) نیز از کار خواهد افتاد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"> text/html 2016-08-12T10:27:04+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س همه چیز در رابطه با روت Root گوشی‌های اندرویدی+آموزش http://3x300.mihanblog.com/post/1715 <span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اگر شما از کاربران گوشی‌های اندرویدی باشید، حتماً کلمه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">روت Root گوشی</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;را شنیده‌اید.</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;روت Root</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;به معنای&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">دسترسی بیشتر به سیستم عامل اندروید</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">است که پس از گذشت مدت زمانی متوجه می‌شوید که برخی از اپلیکیشن‌ها هستند که نیاز دارند تا گوشی شما حتماً روت Root شده باشد تا بتوانید از آن اپلیکیشن استفاده کنید. اما&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">روت Root چیست و چه کاربردی دارد؟</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;باما&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">همراه باشید تا&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">همه چیز در رابطه با روت Root گوشی‌های اندرویدی</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;را فرا بگیرید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(20, 20, 18); font-size: 12px;"></span> text/html 2016-08-12T10:12:17+01:00 3x300.mihanblog.com م*ر*ی*م ن*ف*س روش جدید قرار دادن لینک تلگرام در اینستاگرام http://3x300.mihanblog.com/post/1714 <span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">در آپدیت جدید برنامه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اینستاگرام&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">و قوانین تازه این شبکه اجتماعی دیگر نمی توانید لینک&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">آیدی تلگرام</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;در بیوگرافی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اینستاگرام&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">قرار دهید. اما در این جا ترفندی به شما آموزش می دهیم که به راحتی لینک&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">آیدی تلگرام&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">خود را در دسترس قرار دهید</span> <div><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">مدتی است کاربران&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اینستاگرام&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">بخاطر قانون و سیاست جدید این شرکت، کمی رنجیده خاطر و ناراحت شده اند.&nbsp;در برنامه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">اینستاگرام&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">با نوشتن</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">Telegram.me</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;در قسمت&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">web&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">بیوگرافی، دیگر قادر نیستید تا دنبال کننده های خود را به صفحه پروفایل خود در برنامه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">تلگرام&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">هدایت کنید. اما اکنون با یک تغییر ساده در آدرس&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">آیدی تلگرام</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">، می توانید این محدودیت را دور بزنید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">کافی است به جای عبارت&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">Telegram.me</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;از&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">/http://tlgrm.me</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;استفاده کنید. یعنی اگر یوزر شما در&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">تلگرام&nbsp;<span style="font-weight: normal;">Nasim19</span>&nbsp;</span><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">می باشد، باید به صورت زیر لینک را وارد کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 30px; text-align: justify;">tlgrm.me/Nasim19</span></div>